Przeskocz do głównej zawartości
Partnerzy
o projekcie
Wydarzenia
Oferta projektu
Szkoły zawodowe
FAQ
Kontakt
Przejdź do wyszukiwania
 

   

 Spotkania z partnerami - Materiały

Spotkania z partnerami i konferencje w latach 2010-2015 - Materiały

1. Spotkanie standaryzujące – 28 maja 2015 r.

Stan realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

2. Spotkanie Komitetu Sterującego - 26 marca 2015 r.

Stan realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

3. Konferencja „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa”-  27 marca 2015 r.

Materiały z konferencji: 

Znaczenie doradztwa zawodowego w systemie edukacji – doświadczenia centralne – Iwona Greiner – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w budowaniu małopolskiego systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w perspektywie do 2020 – Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Doradztwo zawodowe w praktyce szkoły przyszłości - między diagnozą a działaniem – Wojciech Kreft – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości – Beata Grzelak – Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie

Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? – doświadczenia Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego oraz Festiwalu Zawodów w Małopolsce  

– Marian Piekarski – Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

– Elwira Zadęcka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

4. Spotkanie Komitetu Sterującego 2013

Stan realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce

5. Orientacja zawodowa mlodzieży jako ważny element polityki edukacyjnej regionu - materialy z  konferencji 21 marca 2013 rok 

Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji – Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego – Witold Woźniak – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły – Wojciech Kreft –Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie – dr Marian Piekarski – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Zespół Szkół Łączności

System poradnictwa całożyciowego – diagnoza i wyzwani poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce – Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki egzaminów zawodowych w Małopolsce – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Le salon de la découverte des métiers et de l’information sur les choix professionnels – Stowarzyszenie AROM – Region Rhone Alpes - Francja

6. Spotkanie standaryzujące - 30 pazdziernika 2012 

Stan realizacji projektu.

Nowe zadania w projekcie - staże, komponent.

Zagadnienia dotyczące kontroli.

Zagadnienia dotyczące promocji.

7. Spotkanie Komitetu Sterującego - 26 czerwca 2012 rok

II posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu

Nowe zadania w projekcie

Zmiany dokumentów programowych

8. Spotkanie Standaryzujące – 16 maja 2011 rok

Ewaluacja

Część I

Część II

Równość szans

Część I

Część II

Część III

Sprawozdawczość

Część I

Część II

Część III

Informacje o konkursie dla uczniów

Finanse

Procedura rozliczania projektu w ramach PO KL

Zasady rozliczania projektu partnerskiego

Zasady sporządzania załącznika nr 1 do wniosku o płatność

9. Spotkanie Komitetu Sterującego - 19 kwietnia 2011 rok

I posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu

Strategia promocji projektu

Wytyczne dotyczące staży i praktyk w ramach projektu

10. Spotkanie Standaryzujące – 27 stycznia 2011 rok

Promocja projektu

Zagadnienia dotyczące sprawozdawczości

11. Spotkanie Standaryzujące – 26 sierpnia 2010 rok

Promocja projektu

Wniosek o płatność - wytyczne - część merytoryczna

PEFS - Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego