Przeskocz do głównej zawartości
Strona Główna
O projekcie
Wydarzenia
Oferta projektu
Szkoły zawodowe
FAQ
Kontakt
Przejdź do wyszukiwania
 

   

 Małopolska Chmura Edukacyjna

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie ram interaktywnej współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu przybliżania osiągnięć naukowych uczelni poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych bazujących na modelu chmurowym takich jak video – konferencje, multimedia, mobilny dostęp.

Pilotażowe przedsięwzięcie pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna” objęło trzy projekty wzajemnie ze sobą powiązane:

  • projekt związany z wyposażeniem szkół i uczelni w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, sfinansowanego w ramach MRPO gdzie Liderem była Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego – pilotaż” (Poddziałanie 9.1.2 POKL),
  • działania wkomponowane w projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (Działanie 9.2 POKL), w ramach którego ze wsparcia mogły skorzystać technika.

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był pilotaż MChE, który objął swoim zasięgiem 6 uczelni krakowskich odpowiedzialnych za realizację 10 obszarów tematycznych, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa uczelni

 

Realizowany obszar tematyczny

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

fizyka, informatyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki

biologia, matematyka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji/Technologii Żywności

środowisko i żywność

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

chemia, budownictwo

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny

język angielski zawodowy

W przedsięwzięciu udział wzięło 21 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 10 techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego”: Technikum Łączności Nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie, Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Technikum w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

 Pierwszym etapem działań w ramach MChE była organizacja letnich warsztatów naukowych, w których uczestniczyło ponad 700 uczniów z całego Województwa w tym 326 uczniów
z techników. W trakcie warsztatów młodzież brała udział w wykładach naukowych oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na 6 krakowskich uczelniach przez prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz korzystała z infrastruktury badawczej uczelni.

 

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach MChE była organizacja kół naukowych. Koła naukowe były kontynuacją pracy uczniów rozpoczętej w okresie wakacji 2014 r. podczas naukowych warsztatów letnich. Z uwagi na fakt, iż koła naukowe powinny zakładać możliwie dużą samodzielność pracy uczniów, były one prowadzone metodą projektu w ciągu roku szkolnego 2014/2015 w wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Praca uczniów była realizowana poprzez zespołowe, planowe działanie członków koła mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu – tematu, przy wykorzystaniu różnorodnych metod nauczania (np. metoda badawcza). Istotną rolę pełnili nauczyciele akademiccy, będący „mentorami”, których głównym zadaniem było opracowanie (we współpracy z nauczycielem ze szkoły) tematów oraz koncepcji pracy poszczególnych projektów, a w trakcie realizacji działań udzielanie uczniom eksperckich konsultacji w trakcie spotkań bezpośrednich na uczelni, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (poczta elektroniczna, forum dyskusyjne, wirtualne konsultacje prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych) a także poprzez konsultacje online prowadzone przy wykorzystanemu sprzętu „chmurowego” w formule video-konferencji.

Ostatnim z zadań realizowanych w ramach MChE były zajęcia online prowadzone
w trakcie roku szkolnego przez nauczycieli akademickich przy wykorzystaniu platformy multimedialnej – sprzętu „chmurowego”. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” opracowane zostały scenariusze zajęć dla obszarów zawodowych: budownictwo oraz j. angielski zawodowy (po 30 scenariuszy dla każdego obszaru tematycznego). Zajęcia online były prowadzone w trybie kształcenia synchronicznego, przy wykorzystaniu formuły wideo-konferencji. Metodyka zajęć na każdym etapie umożliwia aktywny udział uczniów i nauczycieli ze szkół. Nauczyciele akademiccy w trakcie zajęć mogli wykorzystywać szerokie możliwości, jakie daje platforma „chmurowa” w kształceniu na odległość (wideo-czat, zdalny ekspert, forum dyskusyjne, wykłady audio zamieszczane w sieci na otwartych platformach edukacyjnych, wirtualne konsultacje prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych, publikacje na blogu itp.). Dzięki wykorzystaniu mobilnych zestawów, możliwe było włączanie uczniów w zajęcia laboratoryjne, a także zapoznanie z bazą dydaktyczną poszczególnych uczelni.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych multimediów uczniowie oraz nauczyciele rozwinęli umiejętności posługiwania się technologiami informatyczno-komputerowymi w procesie uczenia.

Na realizację zadania wkomponowanego w projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” przeznaczono kwotę w wysokości 1704 836,80 zł.

 

Więcej informacji na stronie:

http://e-chmura.malopolska.pl/