Przeskocz do głównej zawartości
Strona Główna
O projekcie
Wydarzenia
Oferta projektu
Szkoły zawodowe
FAQ
Kontakt
Przejdź do wyszukiwania
 

   

 Staże płatne

 W ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w latach 2013-2015 realizowana była nowa forma wsparcia - Staże płatne dla uczniów szkół. Była to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i ogromna szansa dla młodzieży na zdobycie doświadczenia i lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Na ich realizację przeznaczono dodatkowe środki w wysokości ponad 4 mln. zł. W dodatkowych stażach udział wzięło ponad 5 000 młodych ludzi (pierwotnie zakładano liczbę ok. 2 000 stażystów).

Staże były realizowane w okresie 3-4 tygodni (150 godz.), głównie w okresie wakacyjnym. Koszt zorganizowania i przeprowadzenia 1 stażu oscylował w granicach 2 000 zł, z czego uczeń-stażysta otrzymywał do 1 500 zł brutto stypendium stażowego, a pozostała kwota stanowiła refundację  przekazaną przedsiębiorcy na pokrycie kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniem opiekuna stażysty.

Warto zwrócić uwagę, że mimo, iż w stażach z możliwością wypłaty stypendium udział wzięło 5 000 uczniów, to ze wszystkich form wsparcia  realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami (w tym praktykach, stażach – wizytach zawodoznawczych) skorzystało ponad 44 000 młodych ludzi, co stanowi niemal 60% wszystkich uczestników projektu.

Lista Przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę ze szkołami biorącymi udział w projekcie - pobierz